Privacyverklaring

Gember Secuur Bewind BV

1 januari 2023

Uw privacy is voor Gember Secuur Bewind BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Gember Secuur Bewind BV allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden en in welk systeem, neem dan contact op met Gember Secuur Bewind BV.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien u zich bij ons heeft aangemeld, maar er wordt geen bewind uitgesproken, bewaren wij uw gegevens nog 6 maanden. Indien het bewind na aanmelding wel wordt uitgesproken, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na het eindigen van het bewind bij Gember Secuur Bewind BV.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of indien u hier zelf om verzoekt of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Ten behoeve van de audit voor het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM en de branchevereniging BPBI wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt (onder toezicht van de vennoten van Gember Secuur Bewind BV) aan de accountant inzage gegeven in alle dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze diensten wijzigen, zal ook deze privacyverklaring wijzigen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u beheren, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u beheren en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u beheren
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Gember Secuur Bewind BV
Hoogstraat 1 C
5611 PA Eindhoven
info@gember-secuurbewind.nl
040 2920441

Gember Secuur Bewind BV

De Rozentuin 6
(ingang aan de Hertogstraat)
5611 SW Eindhoven
040 2920441
info@gember-secuurbewind.nl

Disclaimer | © powered by WEBFLAT